IT

Outsourcing IT inaczej nazywany obsługą informatyczną, polega na przekazaniu prowadzenia działu informatycznego firmie zewnętrznej. To rozwiązanie należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Outsourcing IT to doskonałe rozwiązanie dla firm, które chcą skoncentrować się na swojej działalności natomiast funkcjonowanie infrastruktury IT powierzyć specjalistom.Dzięki temu firma oprócz wsparcia technicznego i logistycznego ze strony specjalistów IT obniża również własne koszty.

Outsourcing IT w Arkadia-Holding to pewność, że wszelkie zadania powierzone naszej firmie będą wykonane solidnie i profesjonalnie. Za główny cel stawiamy sobie odciążenie Państwa firmy z problemów z infrastrukturą informatyczną, a także doradztwo i pomoc we wprowadzaniu nowych rozwiązań. Państwa personel otrzyma wsparcie i pomoc techniczną. Każdy z Państwa pracowników będzie mógł zasięgnąć porady u naszych specjalistów lub zgłosić problem.

Korzyści z outsourcingu IT:

  • obniżenie kosztów obsługi – pozbycie się lub pomniejszenie działu zajmującego się systemami informatycznymi,
  • brak problemów związanych z czasową nieobecnością pracowników działu IT w firmie,
  • zapewnienie wyższej jakości usług – nasi specjaliści zajmujący się obsługą outsourcingową posiadają ogromne doświadczenie i wiedzę,
  • zapewnienie niezawodności systemów informatycznych, a co za tym idzie zwiększenie produktywności i zwiększenie zysków.
superuserIT