HR

Stwierdzenie, że ludzie są w firmie najważniejsi, jest banałem. Jednak – jak wiele innych banałów – ciągle pozostaje prawdziwe. Pracownicy, zwłaszcza kadra menedżerska, przetwarzają zasoby firmy w nowe wartości, uzyskując efekt synergii. Zarazem te same osoby najczęściej bywają zawodne. Mamy więc w ich przypadku do czynienia ze sferą kluczową, z determinantem sukcesu lub porażki wymagającym szczególnej dbałości i racjonalnych działań.

Arkadia Holding oferuje Państwu szeroki wachlarz usług cechujących się kompleksowym i systemowym podejściem do zasobów ludzkich. Naszą podstawową zaletą jest zdolność dostosowywania się do potrzeb konkretnej organizacji. Swoimi działaniami wspieramy zarządy firm, kadrę menedżerską i działy HR w celu optymalnego ukształtowania kompetencji pracowników.

Nasz zespół proponuje:

  • Wdrożenia nowoczesnych programów personalnych dostosowanych do konkretnych potrzeb Państwa organizacji,
  • Audyty i analizy kadrowe identyfikujące problemy wynikające z zarządzania zasobami ludzkimi,
  • Szkolenia wzbogacające najcenniejszy kapitał firmy.

Wszystkie nasze aktywności doradcze są zogniskowane w obrębie następujących zakresów zarządzania zasobami ludzkimi:

  • Dobór kadr,
  • Strategie personalne,
  • Systemy motywacyjne,
  • Systemy ocen pracowniczych,
  • Doskonalenie i rozwój kadr,
  • Szkolenia,
  • Obsługa kadrowo-płacowa.
superuserHR